Visie en doelen

Visie en doelen

Onze stichting heeft de afgelopen tien jaar veel geleerd en dat heeft de oorspronkelijke doelen doen verschuiven. De wereldwijde financiële hulp aan Oeganda voor ondersteuning van onderwijs dreigt volledig in het water te vallen als er geen uitzicht is op werkgelegenheid. Uit recente onderzoeken door de VN blijkt dat momenteel 83% van de jongeren in Oeganda werkloos is. sad-grad_new_large-277x300We willen daarom onze focus verleggen van het ondersteunen van onderwijs naar het creëren van banen. Opleidingen zullen nog steeds een grote rol spelen, alleen nu veel meer direct gericht op het verkrijgen van een baan. Hiervoor is vanuit de stichting Twawebwa Mukama een samenwerking ontstaan met de reisorganisatie “Ajabutours” die ook is opgericht door de initiatiefnemers van Twawebwa Mukama.

Er is gekozen voor het toerisme. Het toerisme in Oeganda is een sterk groeiende sector. Twawebwa Mukama ziet hier mogelijkheden om de bevolking te helpen hier werk in te vinden. Te denken valt aan reisleiders, receptionisten, bedienend personeel, schoonmakers, chauffeurs, koks  etc. De stichting Twawebwa Mukama wil de mensen in Oeganda helpen om in deze bedrijfstak hun talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen. Zo wil de stichting ook voor de langere termijn hulp bieden voor hen die een kansloze toekomst hebben. Matth 25 :35-40

Samengevat wil de stichting in combinatie met Ajabutours, het bovenstaande vormgeven in het verschaffen van voldoende werkgelegenheid. Dit doen we niet door het grootschalig inzamelen van hulpmiddelen, om die vervolgens te schenken aan de arme medemens. Wij als stichting willen dit doen door de bevolking zelf te leren hun talenten te gebruiken om hiermee vervolgens een baan te kunnen krijgen.

unemployment-grads-cartoon