Visie en doelen

Hoofdlijnen beleidsplan:

Visie en doelen:

De stichting Twawebwa Mukama ( Het is ons door God gegeven)

gelooft in de christelijke opdracht, je naaste lief te hebben als jezelf. Zij wil dat met al haar capaciteiten tot uitvoer brengen.

De dankbaarheid die uit de ogen van mensen straalt is met geen geld te betalen. Samen met Dokter Cranimar (Oegandese Arts), hebben wij besloten iets te doen aan de armoede en uitzichtloze situatie in deze streek om met name de hoge baby- en moedersterfte aan te pakken.

Onderwijs, goede gezondheidszorg en werkgelegenheid zijn de belangrijkste doelen waar de stichting zich op richt.

De stichting is opgericht nadat Ben en Christine Sijbesma, tijdens een werkvakantie in 2007, in contact kwamen met pastor Israël. Zijn geloof inzet en liefdevolle benadering van de Oegandese mensen zijn voor Ben en Christine aanleiding om hem alle steun toe te zeggen die in hun mogelijkheden liggen.

De Stichting Twawebwa Mukama gaat in haar werkwijze uit van de volgende uitgangspunten:

Algemeen belang

De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting werft per project gelden via fondsen en giften.

Beloningsbeleid

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. –

 

Opheffing

Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

Integriteitseisen

Alle betrokkenen (bestuursleden, medewerkers en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de integriteiteisen.

Administratieve verplichtingen

De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt welke kosten zijn gemaakt.

Publicatieverplichting

De stichting zal haar gegevens publiceren via de website www.twawebwa.com

Taakstelling bestuur

Een beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen is opgenomen in de statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement.