Onze stichting

‘Het is ons door God gegeven’, vertaald in het Oegandees: Twawebwa Mukama. Onder deze Oegandese naam werd in maart 2008 de stichting opgezet door Ben en Christine Sijbesma.

Na een turbulente tijd met werkvakanties en ondersteuning van plaatselijke initiatieven heeft de stichting zich nu bezig gehouden met een  initiatief in de toeristen sector, waarbij werkgelegenheid geschapen wordt voor een bedrijfstak die succesvol moet kunnen zijn. Om de bevolking uit de armoede te kunnen halen zal er een inkomsten basis moeten zijn voor de mensen zodat scholing voor hun kinderen en gezondheidszorg etc. betaald kan worden.

Wij zijn ons er van bewust dat hulp voor onderwijs en gezondheidszorg nodig is maar uitzichtloos is als de bevolking dat niet op zeker moment zelf kan gaan bekostigen.  Werkgelegenheid is bittere noodzaak om de bevolking op eigen benen te laten staan. Daar willen wij ons als stichting voor in zetten.

Het ondersteunen van het toeristen bedrijfje AJABUTOURS is hier een voorbeeld van.

Alles lijkt er op dat dit een succes gaat worden waarbij het bedrijfje binnen afzienbare tijd op haar eigen benen kan staan. Helaas heeft de corona crisis een zware streep door de continuiteit gezet waardoor we de nodige stappen achteruit hebben moeten maken.

Het bestuur

Voorzitter: Ben Sijbesma    Secretaris: Petra v Oyen   Penningmeester:

Jaarverslag

Met het jaarverslag beoogt Stichting Twawebwa Mukama om aan alle belanghebbenden te rapporteren over de voortgang van ons werk voor de bevolking van Oeganda.

Bekijk hier het jaarverslag van 2017.

Bekijk hier het jaarverslag van 2018

Jaarrekening 2019 Stichting Twawebma Mukama