Donateur worden

Onze stichting heeft de afgelopen tien jaar veel geleerd en dat heeft de oorspronkelijke doelen doen verschuiven. De wereldwijde financiële hulp aan Oeganda voor ondersteuning van onderwijs dreigt volledig in het water te vallen als er geen uitzicht is op werkgelegenheid. Uit recente onderzoeken door de VN blijkt dat momenteel 83% van de jongeren in Oeganda werkloos is. 
We willen daarom onze focus verleggen van het ondersteunen van onderwijs naar het creëren van banen. Opleidingen zullen nog steeds een grote rol spelen, alleen nu veel meer direct gericht op het verkrijgen van een baan. Hiervoor is vanuit de stichting Twawebwa Mukama een nieuwe reisorganisatie opgezet, Ajabutours geheten.
We hebben middels Ajabu Tours in Masaka een stuk grond gekocht waarop we een Guesthouse willen bouwen. Voor het realiseren van de Guesthouse en hiermee het bestrijden van werkloosheid zijn donateurs natuurlijk onmisbaar.

Wilt u het werk van de stichting steunen, dan kunt u donateur worden of een eenmalige donatie overmaken op Rabobankrekening IBAN: NL68 RABO 0131 7376 35.