Gedoneerde babymelk afgeleverd.

De stichting kan ook ondersteund worden via: https://www.gofundme.com/care-for-healthcare . Wij hopen ook d.m.v. crowdfunding de benodigde financiële middelen te verkrijgen.

De stichting kwam via één van onze donateurs aan een partij babymelk met de vraag of we die konden gebruiken voor het ziekenhuis. Een fantastisch aanbod….alleen “hoe krijgen we het daar?”

Na wat telefoontjes is het ons gelukt om de jongelui van een werkvakantie groep van “Livingstone” zover te krijgen dat ze het wilden meenemen en aan onze Oegandese medewerkster Joyce te geven. Na aankomst in Oeganda heeft Joyce de melk in ontvangst genomen en is er mee op weg gegaan naar dokter Cranimar.

IMG-20180907-WA0023

Daar aangekomen heeft de dokter de melk in ontvangst genomen, en trots als hij is het in de schappen van het ziekenhuisje geplaatst.

IMG-20180907-WA0022IMG-20180824-WA0011

Pakken de draad weer op!

Na een periode van relatieve rust, waarbij we het project in Buhweju hebben over gedragen aan de lokale bevolking, is onze focus verplaatst naar prenatale en postnatale hulp. Deze hulp houdt op dit moment in dat we de dokter, die we nog kennen van ons project in Buhweju, helpen bij het bouwen van een nieuw ziekenhuis voor bovenstaande zorg. Dit best grote project wordt ook gesteund door de Ugandese overheid, maar dokter Cranimar krijgt het alleen van de grond met extra steun. In het volste vertrouwen dat het gaat lukken is de bouw begonnen.

Waarom deze hulp? Iris vertelt:

Mijn eerste ervaring met Oeganda was in 2007. Het land dat de “parel van Afrika” wordt genoemd, doet zijn naam eer aan. Wat een prachtig land en wat een gastvrijheid! Als verpleegkundige ben ik al gauw geïnteresseerd in alles rondom de gezondheidszorg. Zo doende ben ik in 2009 in contact gekomen met een arts, dr. Cranimer Mugasira. We zijn ondertussen goede vrienden geworden en delen dezelfde passie voor goede gezondheidzorg. Dit zorgt voor mooie dromen. Na zijn bezoek aan Nederland en het ziekenhuis waar ikzelf werkzaam ben (UMC Utrecht), begon hij wat dromen waar te maken, onder het motto ‘dream big’. Hij zette een medisch centrum in het zuiden van Oeganda, Dissi medical centre.

32768430_15363042010_r.jpeg

32768430_15363042420_r.jpeg

Dissi medical centre.
Ik neem je mee in de wereld van Dissi medical centre. Een medisch centrum dat zich, naast traumatologie, interne geneeskunde en algemene chirurgie, voornamelijk richt op familie planning en verloskunde. In de regio waar het ziekenhuis zich bevind komt veel HIV/AIDS, moeder- en kindsterfte, weinig kennis over gezinsplanning en gebrek aan de juiste middelen voor een goed gezondheidscentrum voor.

HIV/AIDS:
De HIV/AIDS-epidemie is in alle landen van de wereld een internationale, nationale en lokale zorg. Volgens het UNAIDS-rapport 2006 bevonden 24,5 miljoen, van de 38,6 miljoen, mensen met HIV/AIDS in de wereld zich in Afrika ten zuiden van de Sahara. AIDS is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige dood bij volwassenen in de meeste sub Sahara-Afrika.
Veel mensen kennen hun status niet, omdat er beperkte plaatsen zijn waar mensen een test kunnen doen.
Diisi Medical Center moet het vermogen van het project om deze uitdagingen aan te gaan in de gemeenschappen versterken en uiteindelijk de toegang tot de kwaliteit van gezondheidsdiensten verbeteren, evenals verschillende diensten integreren, zoals hieronder opgesomd:

• Vrijwillige en vertrouwelijke counseling en testen
• Verwijzing voor antiretrovirale behandeling.
• Verbetering van behandelingsondersteuning en verwijzingen,
• Preventie van moeder-op-kind overdracht van HIV.

32768430_15363043820_r.jpeg

Gezondheid van moeders en kinderen:
De Oegandese demografische en gezondheidsenquête van 2006 registreerde een bescheiden daling van 505 tot 435 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen. Deze moedersterfte verhouding vertaalt zich naar ongeveer 6000 vrouwen die elk jaar sterven als gevolg van zwangerschapsgerelateerde oorzaken.

Tussen 1990-2011:
Kindersterfte -> daalde van 76 naar 54 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen.
Neonatalesterfte -> daalde van 29 naar 27 per 1000 levendgeborenen.
Moedersterfte -> steeg van 435 naar 438 per 1000 levendgeborenen.

Kindersterfte is niet gelijkmatig verdeeld over het land. Plattelandsgebieden zijn aanzienlijk hoger dan in stedelijke gebieden.
Ongeveer 29% van alle kindersterfte vindt plaats in de neonatale periode, d.w.z. de eerste 28 levensdagen. Het hoogste risico op overlijden ligt binnen de eerste 24 uur. Het totale vruchtbaarheidscijfer in Oeganda is 7 kinderen. De onvervulde behoefte aan gezinsplanning is 42% (UDHS 2006). Veel vrouwen en paren hebben geen toegang tot effectieve diensten voor gezinsplanning. Dit leidt tot ongewenste zwangerschappen, met daaropvolgende onveilige abortussen.

Kloof in spoedeisende zorg:
De onvervulde behoefte aan spoedeisende hulp is meer dan 80%, maar de meeste oorzaken van moedersterfte zijn noodsituaties. Weinig vrouwen, 42%, hebben makkelijk toegang tot gezondheidscentra met bekwaam personeel. Dit is een van de factoren die van invloed zijn op moedersterfte.

Onveilige abortussen:
Onveilige abortus draagt naar schatting bij aan ongeveer 26% van de sterfte onder moeders en een veel groter deel van de reproductieve gezondheidsproblemen. Naar schatting 297.000 onveilige abortussen komen elk jaar voor, waarbij meer dan de helft (55%) voorkomt bij jonge vrouwen van 15 tot 20 jaar (rapport Nationale abortusonderzoek -2005).
In een omgeving met beperkende wetten over abortus en het ontbreken van andere ondersteunende diensten is er een hoog risico van onveilige abortus met gevolgen van slechte gezondheid en overlijden. Ongeveer 15-23% van de vrouwelijke jongeren (15-24 jaar) die ooit zwanger zijn geweest, hebben een abortus gehad en maar liefst 1.200 onveilige abortussen leiden elk jaar tot de dood.

32768430_15363046680_r.jpeg32768430_15363046830_r.jpeg

De toekomst van Diisi medical centre:
De bouw van de nieuwe kliniek is al in volle gang, maar naast een gebouw moeten er ook materialen en apparatuur komen. Dit is allemaal verkrijgbaar, maar kost veel geld. Het plan is om zonnepanelen op het dak te leggen, zodat de kliniek “self provided” wordt. Ondanks dat er elektriciteit naar de kliniek gaat, komt het ook voor dat de stroom uitvalt. De community heeft besloten om grond te verkopen aan dr. Cranimer, zodat hij hierop kan bouwen. Het enthousiasme van de community is dus erg groot voor deze verbetering, maar bij gebrek aan geld blijft de verbetering nog op zich wachten.

Juist de materialen en apparatuur zijn hard nodig!

32768430_15363047250_r.jpeg

32768430_15363048600_r.jpeg

32768430_15363049610_r.jpeg

 

 

Er is een tijd van gaan

Wat in 2007 nog een ongerept stuk groene natuur was, is nu een project met scholen, een kliniek, diverse watertanks, een kerk en een plek waar leerkrachten aan ruim 200 leerlingen onderwijs geven. Op dit ongerepte stukje natuur begon het werk van onze stichting: Twawebwa Mukama (Het is ons door God gegeven).

De leerkrachten worden betaald door het schoolgeld van de leerlingen waarmee het project zichzelf in stand kan houden. Er is inmiddels ook een vast elektriciteitsnet aangelegd door de overheid waardoor het gebruik van een generator beperkt kan worden.

We zijn als bestuur blij en dankbaar dat we samen met al onze sponsoren deze stappen hebben kunnen nemen. Er komt echter een moment waarop je als stichting jezelf de vraag stelt: ‘En hoe nu verder?’. Er hoeft niet meer gebouwd te worden, en het management van het project zal toch zelf, met de Oegandese bevolking, de toekomst moeten uitstippelen. Hierbij is geen taak meer voor ons weggelegd. Dit is het moment geweest waarop wij als stichting hebben besloten het geheel over te dragen. De samenwerking de afgelopen jaren met collega organisatie Mukwano uit Aalten is uitstekend verlopen.

Onze stichting heeft veel geleerd en hier willen we wat mee doen. We willen onze focus verleggen van het ondersteunen van onderwijs naar het creëren van banen. Opleidingen zullen nog steeds een grote rol spelen, alleen nu veel meer direct gericht op het verkrijgen van een baan binnen bijv. de toeristische sector. Hiervoor is er een reisorganisatie opgezet, Ajabutours geheten. Ajabu betekend in het Swahili ‘wonder’of ‘groots’ zoals de natuur in dit land wel gezien mag worden. Ajabutours is een gewone onderneming met een winstoogmerk, waarbij wel als hoofddoel geldt: met de winst werkgelegenheid creëren. De stichting zal een rol blijven spelen door zich in te zetten voor mensen zonder geld, maar met talent met betrekking tot toerisme. Deze mensen willen wij aan een opleiding helpen om hiermee vervolgens een baan te krijgen binnen een organisatie als Ajabutours. Uw sponsor geld is om deze reden nog steeds van harte welkom, zodat wij veelbelovende Oegandezen een opleiding kunnen geven in deze veelbelovende sector.

Bezoek onze website van Ajabutours op: www.ajabutours.com.

Vanuit dit nieuwe avontuur houden wij u graag op de hoogte!

Rommelmarkt!

Het zit er weer op, en we kunnen terug kijken op een success! Gezien de opkomst (door het druilerige weer), De iets minder beschikbare spullen, was de opbrengst toch boven verwachting en konden we ruim  1.600,- bijschrijven voor de afbouw van de vakschool in Oeganda! Alle vrijwilligers en andere medewerkers van harte bedankt voor jullie onmisbare medewerking namens de stichting en indirect natuurlijk namens de Oegandese mensen voor wie we het doen!

Laatste wetenswaardigheden!

We zijn weer terug uit Oeganda, waar we het project hebben bezocht. Hier konden we meedelen dat we de financiele middelen bij elkaar hebben gespaard voor de eerste fase van de bouw van de vakschool. Tevens willen we de Ger. Kerk Werkendam danken voor de enorme gift die we mochten ontvangen van bijna € 3.200,- euro. Hiermee kan gelijk een eind begonnen worden aan de tweede en derde fase van de vakschool. Tevens zijn we druk doende geweest met het opzetten van een reisorganisatie, die als doel heeft het project te ondersteunen met inkomsten die daar worden verkregen. De reisorganisatie gaat AJABU TOURS heten en zal door Joyce worden geleid. AJABU betekend wonder of mistery, en is zoals de natuur mag worden gezien. Dus hierbij even Joyce voorstellen die een Tourisme opleiding heeft gevolgd, en dus perfect past in het plaatje.Verder zijn er weer veel werkzaamheden verricht t.b.v. het vrouwen werk. Het maken van stoffen diertjes was nu het zwaartepunt. Deze stoffen dieren kunnen we weer verkopen waarbij uiteraard de opbrengst weer naar het project gaat. A.s. zaterdag staan we met wat Oegandese spulletjes op het hippiefestival in Gorinchem. Ook daar kunnen we misschien weer wat inkomsten vergaren. Zien we je ??

Heel bijzondere topprestatie!

De Catechesegroep Land van Heusden en Altena heeft weer voor een bijzondere bijdrage gezorgd. Met een bedrag van€ 448,- steunen zij onophoudelijk het werk wat onze stichting voor de arme mensen in Oeganda doet. Oeganda begint een steeds groter plekje in de harten van deze mensen te krijgen. En zij in het onze…..! 

Ontdek Oeganda, een bijzondere reis met unieke ontmoetingen…

De stichting wil, met Twawebwa Tours, mensen in aanraking brengen met het echte Oeganda. Naast wildparken en mooie natuurgebieden wordt u ook meegenomen naar de gewone mensen thuis. De mensen op het project ontmoeten, de kinderen, een kerkdienst, alles behoort tot de mogelijkheden. Op reis met ‘Twawebwa Tours” en als gids Joycena die als Oegandese alles weet van dit mooie land.